เลือกหมวดหนังสือ :
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" [ 13 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 2175 
 
หารือการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ถ่ายโอนมาจากกระทรวงศึกษาธิการ [ 7 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1765 
 
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน( LTAX3000และLTAX GIS) [ 3 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 2961 
 
ขอเชิญประชุมตามโครงการประสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบูรณาการปฏิบัติงานของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๑/ว ๑๖๑๗๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓) [ 3 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1144 
 
<< หน้าแรก...     1488      1489      1490      1491     (1492)     1493      1494      1495      1496     ....หน้าสุดท้าย >> 1517