เลือกหมวดหนังสือ :
การปรับเงินเดือน เงินวิทยะฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ใช้ระบบวิทยฐานะ ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยะฐานะ และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ใช้ระบบวิทยฐานะ ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำ [ 22 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 2166 
 
การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๔ [ 22 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1099 
 
ซักซ้อมแนวทางการกำหนดตำแหน่งผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการกำหนดค่าตอบแทน(ค่าจ้าง)สำหรับพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 22 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 34326 
 
การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น(ต่อ๑) [ 22 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 986 
 
<< หน้าแรก...     1526      1527      1528      1529     (1530)     1531      1532      1533      1534     ....หน้าสุดท้าย >> 1654