อบต.น้ำซึม นายสมศักดิ์ สาโรจน์ รองนายก อบต.น้ำซึม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.น้ำซึม พน [ 30 มี.ค. 2560 ] อ่าน 7 


อบต.สุขฤทัย โครงการฟันสวย ยิ้มใส ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 [ 30 มี.ค. 2560 ] อ่าน 12 
   วัดหนองบ่มกล้วย
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สถ.จ.อุทัยธานี อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550


สถจ.อุทัยธานี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมทั [ 27 มี.ค. 2560 ] อ่าน 40 


สถจ.อุทัยธานี จัดงานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกา [ 21 มี.ค. 2560 ] อ่าน 35 


สถจ.อุทัยธานี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้งรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมทั้ [ 28 ก.พ. 2560 ] อ่าน 85 
 
 
เอกสารการบรรยายด้านการบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลป่าสัก(ต่อ) [ 21 มี.ค. 2560 ] อ่าน 68 
เอกสารการบรรยายด้านการบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลป่าสัก(ต่อ) [ 21 มี.ค. 2560 ] อ่าน 36 
เอกสารการบรรยายด้านการบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลป่าสัก [ 21 มี.ค. 2560 ] อ่าน 42 
เอกสารการบรรยายด้านการบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลเกาะคา(ต่อ) [ 21 มี.ค. 2560 ] อ่าน 40 
เอกสารการบรรยายด้านการบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลเกาะคา(ต่อ) [ 21 มี.ค. 2560 ] อ่าน 31 
เอกสารการบรรยายด้านการบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลเกาะคา(ต่อ) [ 21 มี.ค. 2560 ] อ่าน 41 
เอกสารการบรรยายด้านการบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลเกาะคา(ต่อ) [ 21 มี.ค. 2560 ] อ่าน 35 
เอกสารการบรรยายด้านการบริหารจัดการขยะทของเทศบาลตำบลเกาะคา [ 21 มี.ค. 2560 ] อ่าน 54 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) [ 30 มี.ค. 2560 ] อ่าน 16  
ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย [ 30 มี.ค. 2560 ] อ่าน 23  
 
 
   
   
 


 


 
 
ประกาศ อบต.หนองยางเรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1,4,5,7,8,9 [ 29 มี.ค. 2560 ] อ่าน 22 
ประกาศ อบต.ท่าโพ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบสระน้ำ [ 29 มี.ค. 2560 ] อ่าน 19 
ประกาศ อบต.ท่าโพ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณเชื่อมต่อถนนคอน [ 29 มี.ค. 2560 ] อ่าน 15 
 
ขอสอบถามตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (15 มี.ค. 2560) อ่าน 425  ตอบ 5  
ประชุม กทจ.เดือน มีนาคม 2560 วันใหนครับ (27 มี.ค. 2560) อ่าน 23  ตอบ 0  
เจ้าพนักงานการเงินมีที่ไหนว่างบ้างคะ (23 มี.ค. 2560) อ่าน 1,364  ตอบ 21  
อบต.ท่าโพ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพ [ 30 มี.ค. 2560 ]  อ่าน 6  
อบต.น้ำซึม นายสมศักดิ์ สาโรจน์ รองนายก อบต.น้ำซึม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.น้ำซึม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 [ 30 มี.ค. 2560 ]  อ่าน 7  
อบต.หนองสรวง โครงการเสริมผิวถนนดินลูกรังสายบ้านนายถวิล กำพล – เขตติดต่อตำบลหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสรวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 910 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 546 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย [ 30 มี.ค. 2560 ]  อ่าน 10  
อบต.หูช้าง ประกาศผลการจัดซื้อ – จัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6 [ 30 มี.ค. 2560 ]  อ่าน 2  
อบต.หูช้าง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.4 [ 30 มี.ค. 2560 ]  อ่าน 1  
อบต.หูช้าง ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.4 [ 30 มี.ค. 2560 ]  อ่าน 4  
อบต.สุขฤทัย โครงการฟันสวย ยิ้มใส ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 [ 30 มี.ค. 2560 ]  อ่าน 12  
อบต.ประดู่ยืน ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมถนน คสล.หมู่ที่ 2 สายประดูู่ยืน - บ้านหนองผักกาด [ 30 มี.ค. 2560 ]  อ่าน 10  
ทต.ลานสัก ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย [ 30 มี.ค. 2560 ]  อ่าน 12  
ทต.หาดทนง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ [ 30 มี.ค. 2560 ]  อ่าน 9  
ทต.ตลุกดู่ ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องการจ้างแรงงานราษฏรตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลตำบลตลุกดู่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 30 มี.ค. 2560 ]  อ่าน 7  
อบต.ทัพหลวง ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายพุต่อ-ศาลาเก่า หมู่ที่ 15 บ้านพุต่อ [ 30 มี.ค. 2560 ]  อ่าน 14  
อบต.ทัพหลวง ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองงูเหลือม หมู่ที่ 13 บ้านป่าแดง [ 30 มี.ค. 2560 ]  อ่าน 11  
อบต.ทัพหลวง ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกคันคลองชลประทาน-ห้วยเดื่อ หมู่ที่ 12 บ้านศิลาทอง [ 30 มี.ค. 2560 ]  อ่าน 10  
อบต.ทัพหลวง ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทุ่งแฝก หมู่ที่ 1 บ้านทัพหลวง [ 30 มี.ค. 2560 ]  อ่าน 10  
อบต.หนองสรวง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยางแหลม – บ้านนางแผ้ว ทองคำดี หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 450 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร (ตามแบบที่ อบต.หนองสรวงกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 [ 30 มี.ค. 2560 ]  อ่าน 17  
อบต.หนองสรวง โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสรวง – วังพลับ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสรวง ขนาดผิวการจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 810 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานเสริมดินลูกรัง 548 ลบ.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบที่ อบต.หนองสรวง กำหนด) พร้อ [ 30 มี.ค. 2560 ]  อ่าน 17  
อบต.หนองสรวง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสวัตร์ วิลพรรณ์ – เขตติดต่อหมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสรวง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 420 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร (ตามแบบที่ อบต.หนองสรวงกำหนด) [ 30 มี.ค. 2560 ]  อ่าน 19  
อบต.เขากวางทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทองขอประชาสัมพันธืการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนเมษายน 2560 [ 30 มี.ค. 2560 ]  อ่าน 10  
อบต.ป่าอ้อ ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 30 มี.ค. 2560 ]  อ่าน 7  
 
     
 
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
ตระกร้าเชือกฟาง
 
 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2560) สน.คท. มท 0808.5/ว702 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มี.ค. 2560 ]
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สน.คท. มท 0808.2/ว679 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มี.ค. 2560 ]
การนำหลักสูตร โตไปไม่โกง ไปจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว703  [ 29 มี.ค. 2560 ]
โครงการมีความสุข สนุกกับ 4 H (Heart Hand Health) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว692 [รายชื่อแนบท้าย]  [ 29 มี.ค. 2560 ]
การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ สน.คท. มท 0808.2/ว678  [ 29 มี.ค. 2560 ]
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว696  [ 29 มี.ค. 2560 ]
ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว701  [ 29 มี.ค. 2560 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว680 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มี.ค. 2560 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) สน.บถ. มท 0809.3/ว16  [ 29 มี.ค. 2560 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว684  [ 28 มี.ค. 2560 ]
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว690 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มี.ค. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว688 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มี.ค. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว687 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มี.ค. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว675 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มี.ค. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.5/ว685  [ 28 มี.ค. 2560 ]
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว683  [ 28 มี.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1-7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว654 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มี.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว655 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มี.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว673 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มี.ค. 2560 ]
การเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดและอำเภอ กพส. มท 0810.4/ว649  [ 28 มี.ค. 2560 ]
หารือการจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1614  [ 28 มี.ค. 2560 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว668  [ 27 มี.ค. 2560 ]
กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ. (2) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว667  [ 27 มี.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว652 [แบบรายงานฯ]  [ 27 มี.ค. 2560 ]
การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว666  [ 27 มี.ค. 2560 ]