นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่5/2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 43
 


 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม [ 5 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 41
 


 
นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน " โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) " ณ เทศบาลตำบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท [ 5 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 41
 
 
         


 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 41
 


 
นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมการออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 35
 


 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดการประชุมชี้แจงแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 34
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 39