หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เดินทางไปเยี่ยมชมภารกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทัพทัน [ 24 ก.ค. 2561 ]  
อ่าน: 97
 


 
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.ค. 2561 ]  
อ่าน: 61
 


 
นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี และข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ” บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหาดทน [ 24 ก.ค. 2561 ]  
อ่าน: 106
 
 
         


 
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่6/2561 [ 24 ก.ค. 2561 ]  
อ่าน: 83
 


 
นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่5/2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 197
 


 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม [ 5 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 176
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 40