นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่3/2561  
 

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่3/2561 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจหารือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามiะเบียบและหนังสือสั่งการ พร้อมทั้งนำนโยบายของ อสถ. ไปขยายผลให้แก่ผู้บริหาร อปท. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มี.ค. 2561 เวลา 10.37 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 279 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย