ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมประชุมเชิงวิชาการ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบในการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมฯ หมู่ท  
 

วันที่ 30 มีนาคม 2561 นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมประชุมเชิงวิชาการ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบในการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมฯ หมู่ที่ 1 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 เม.ย. 2561 เวลา 15.35 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 286 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย