ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกิจกรรมงานมหกรรม "อุทัยธานี เมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ"  
 

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกิจกรรมงานมหกรรม "อุทัยธานี เมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ" เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการ ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และสามารถดูแลตนเองได้ตามศักยภาพ ทั้งร่างกายจิตใจได้อย่างมีความสุข โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 เม.ย. 2561 เวลา 15.40 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 453 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย