นายแมนรัตน์ รัตน์สุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้เป็นประธานในพิธีเปิดการสนทนากลุ่ม "โครงการการศึกษาออกแบบ วางระบบการทำงาน กลไกการบริหารงานและประเมินผลการดำเนินการเพื่อเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภา  
 

วันที่ 20 เมษายน 2561 นายแมนรัตน์ รัตน์สุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้เป็นประธานในพิธีเปิดการสนทนากลุ่ม "โครงการการศึกษาออกแบบ วางระบบการทำงาน กลไกการบริหารงานและประเมินผลการดำเนินการเพื่อเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค" โดยมีนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมสนทนากลุ่มด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 13.57 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 174 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย