สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดการประชุมชี้แจงแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561  
 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดการประชุมชี้แจงแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 14.02 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 191 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย