นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมการออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561  
 

นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมการออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีนำปุ๋ยอินทรีย์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 14.09 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 338 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย