นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่5/2561  
 

นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่5/2561 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจหารือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ พร้อมทั้งนำนโยบายของ อสถ. ไปขยายผลให้แก่ผู้บริหาร อปท.

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 14.33 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 304 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย