หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทัพหลวง      22 ก.พ. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หาดทนง   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ    22 ก.พ. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.โคกหม้อ   กิจกรรมโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข ตามแนวทาง 5 ส.   22 ก.พ. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อยาง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ก.พ. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อยาง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ชุดโปรเเกรมป้องกันไวรัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ก.พ. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อยาง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ก.พ. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อยาง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ก.พ. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เขาบางแกรก   จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ก.พ. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เขาบางแกรก   จ้างเหมาแต่งหน้าผู้เข้าร่วมขบวนแห่งานบุญเดือนสามและแต่งหน้าคนหาบสำรับคาว-หวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ก.พ. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยคต   เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต หมู่ที่ 6 บ้านบางกุ้ง ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคตกำหนด)    22 ก.พ. 2562 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2629