เรียนสอบถามครับ อยากทราบแนวทางการปฏิบัติในกรณีที่ให้กรมเปิดสอบแต่ผู้สอบไม่พอบรรจุ
 

ในกรณีที่ อปท.ขอให้กรมเปิดสอบในตำแหน่งนั้นๆ ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านไม่พอกับตำแหน่งที่ร้องขอ
1.อปท.สามารถรับโอนได้หรือเปล่า
ทราบมาว่าจะมีการสอบรอบ 2 ช่วงเดือน กย 61
อยากทราบแนวทางว่า กรมจะต้องคืนตำแหน่งที่ร้องขอในรอบแรกก่อนหรือเปล่า ถ้า อปท.ต้องการรับโอนก็ไม่ต้องส่งรายชื่อตำแหน่งให้กรมเปิดสอบ
แต่ถ้า อปท.ต้องการก็ส่งตำแหน่งให้จังหวัดยืนยันตำแหน่งส่งให้กรมเปิดสอบรอบ2อีกที

เขียนโดย   คุณ นายช่างภูธร

วันที่ 22 พ.ค. 2561 เวลา 09.36 น. [ IP : 182.53.9.190 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)