อบต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
 

อบต.บ่อยาง มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล           เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
1. รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
2.นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา
3.เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา
สนใจติดต่อ 056510618


เขียนโดย   คุณ อบต.บ่อยาง

วันที่ 25 พ.ค. 2561 เวลา 11.30 น. [ IP : 182.53.181.238 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)