เลือกหมวดหนังสือ :
ขอเชิญประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลเป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ิองถิ่น [ 8 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 599 
 
การสรรหาคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 8 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 562 
 
โครงการอบรมการใช้งานในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี๒๕๕๕ [ 6 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 1681 
 
การเบิกจ่ายอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๔ [ 6 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 589 
 
<< หน้าแรก...     1458      1459      1460      1461     (1462)     1463      1464      1465      1466     ....หน้าสุดท้าย >> 1679