เลือกหมวดหนังสือ :
ขอเชิญประชุมตามโครงการประสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบูรณาการปฏิบัติงานของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๑/ว ๑๖๑๗๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓) [ 3 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1160 
 
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๖๗๒) [ 2 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1524 
 
การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๖๗๔) [ 2 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 3561 
 
ขอความร่วมมือในการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ปี ๒๕๕๓ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๖๗๑) [ 2 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1109 
 
<< หน้าแรก...     1650      1651      1652      1653     (1654)     1655      1656      1657      1658     ....หน้าสุดท้าย >> 1679