วันที่ 19 ธันวาคม 2561 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เราไม่ทอดทิ้งกัน (We walk together)  
 

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เราไม่ทอดทิ้งกัน (We walk together) โครงการงานวันคนพิการสากล จ.อุทัยธานี \\\"กิจกรรมเสริมสร้างคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาคทั่วถึง และเท่าเทียม\\\" ณ บริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ธ.ค. 2561 เวลา 13.33 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 160 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย