วันที่ 27 ธ.ค. 2561 จังหวัดอุทัยธานี. โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อแจ้งแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่างๆ  
 

วันที่ 27 ธ.ค. 2561 จังหวัดอุทัยธานี. โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อแจ้งแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่างๆ ได้แก่ การซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ เป็นต้น โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ม.ค. 2562 เวลา 09.55 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 142 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย