สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีได้มีการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562  
 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีได้มีการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งได้นำผู้เข้าประชุมและผู้บริหาร อปท. ประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.พ. 2562 เวลา 09.24 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 152 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย