วันที่ 3 พ.ค. 2562 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายสมบัติ ศรีดาพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอสว่างอารมณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศพด.บ้านดอนใหญ่ ทต.สว่างแจ้งสบายใจ อ.สว่างอารมณ์  
 

วันที่ 3 พ.ค. 2562 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายสมบัติ ศรีดาพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอสว่างอารมณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศพด.บ้านดอนใหญ่ ทต.สว่างแจ้งสบายใจ อ.สว่างอารมณ์ เพื่อให้คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่จัดทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 14.26 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย