หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม " ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น "   5 ก.ค. 2556 2682
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนตุลาคม2555-พฤษภาคม2556   23 พ.ค. 2556 2388
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกันสังคม   28 ก.พ. 2556 2912
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   27 ก.พ. 2556 2401
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างเดือนกันยายน   29 ต.ค. 2555 2391
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบรายงานจัดซื้่อ/จัดจ้างเดือนกรกฎาคม2555   31 ก.ค. 2555 2546
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องประกาศสอบราคางานก่อสร้างหลังคาคลุมงานเอกประสงค์   21 มิ.ย. 2555 3044
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2555   5 มิ.ย. 2555 2617
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง 25เม.ย55   25 เม.ย. 2555 2572
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง    2 มี.ค. 2555 2572
<< หน้าแรก...     82      83      84      85     (86)     87