หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หาดทนง   ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562   17 มิ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำซึม   บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม   17 มิ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำซึม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง แต่งตั้งกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   17 มิ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำซึม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น   17 มิ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำซึม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม   17 มิ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนขวาง   ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส   17 มิ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนขวาง   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง    17 มิ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนขวาง   ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ ข้อ 205 (8) (9)   17 มิ.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งโพ   พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ ๖ พฤษาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป   17 มิ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนขวาง   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   17 มิ.ย. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2893