รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  591 4 10 ส.ค. 2561
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง จพง.พัฒนาชุมชน ปง/ชง จำนวน 1 อัตรา  217 0 9 ส.ค. 2561
อบต.ระบำ รับโอนย้ายผู้อำนวยการกองคลัง  226 1 21 ก.ค. 2561
ขอโอนย้าน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  656 4 20 ก.ค. 2561
รับโอนยั้ายพนักงานส่วนตำบล  267 0 18 ก.ค. 2561
ลูกจ้าง เกษียณอายุ   259 0 5 มิ.ย. 2561
อบต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  443 0 27 พ.ค. 2561
เรียนสอบถามครับ อยากทราบแนวทางการปฏิบัติในกรณีที่ให้กรมเปิดสอบแต่ผู้สอบไม่พอบรรจุ  300 0 22 พ.ค. 2561
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีอยากย้าย  435 0 14 มี.ค. 2561
ราคาทรายอะเบท ขององค์การเภสัชกรรม  444 0 6 ก.พ. 2561
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 61